Labeco er klar til din kloakopgave

Vi løser alle former for kloakarbejde uanset om du har brug for en mindre kloakseparering eller pumpebrøndstilslutning, eller om der er tale et større kloakprojekt. Vores uddannede og erfarne mandskab har mange års erfaring med både renovering og etablering af nye anlæg både på privat grund og i offentlig arealer. Vi sørger altid for at indhente oplysninger omkring eksisterende ledninger i jorden hos relevante myndigheder, ledningsejere og LER, inden vi starter på en ny opgave. Det betyder at vi stort set ikke oplever graveskader.

Vi udfører mange kloaksepareringer

For tiden udfører vi rigtig mange spildevandssepareringer i lokalområdet. Vi har faste sjak som kun laver disse opgaver og derfor har meget stor erfaring i at kunne løse disse opgaver både hurtigt og økonomisk. Vi udfærdiger gerne forslag og tilbud på hvordan separeringen kan udføres på din ejendom.

Medlem af Bryggeriets Kvalitetskontrol

Som autoriseret kloakmestervirksomhed følger vi en kvalitetsikringsstrategi, udarbejdet af Byggeriets Kvalitetskontrol. Det sikrer at vi kan dokumentere den gode kvalitet af vores arbejde.

Kontakt os i dag på 54 82 32 00 angående kloakarbejde